Dźwig PPM 50 ton

Dźwig PPM 50 ton

Wysięgnik podstawowy 42m
Wysięgnik dodatkowy 16m