Dźwig Liebherr 40 ton

Dźwig Liebherr 40 ton
Wysięgnik podstawowy 31m
Wysięgnik dodatkowy 8,5m