Dźwig 18 ton

Dźwig 18 ton
Wysięgnik podstawowy 20m
Wysięgnik dodatkowy 6,5m